Rada Naukowa

Rada Naukowa Centrum Badań Holokaustu UJ została powołana dnia 18 kwietnia 2017 roku na Wydziale Studiów Międzynarodowych i Politycznych UJ decyzją JM Rektora UJ Profesora dr hab. med. Wojciecha Nowaka. W skład Rady Naukowej Centrum wchodzą: 

  • prof. dr hab. Zdzisław Mach - Dziekan Wydziału Studiów Międzynarodowych i Politycznych UJ - przewodniczący, 
  • dr hab. Dariusz Niedźwiedzki, prof. UJ - Dyrektor Instytutu Europeistyki Wydziału Studiów Międzynarodowych i Politycznych UJ,
  • prof. dr hab. Witold Stankowski – przedstawiciel Wydziału Studiów Międzynarodowych i Politycznych UJ;
  • dr hab. Małgorzata Kiwior-Filo – przedstawiciel Wydziału Studiów Międzynarodowych i Politycznych UJ;
  • dr Piotr Weiser – przedstawiciel Wydziału Studiów Międzynarodowych i Politycznych UJ;
  • dr hab. Marek Kucia, prof. UJ - przedstawiciel Wydziału Filozoficznego UJ;
  • dr hab. Michał Galas - przedstawiciel Wydziału Historycznego UJ.