Rada Naukowa

Rada Naukowa Centrum Badań Holokaustu UJ została powołana dnia 2.01.2008 roku na Wydziale Studiów Międzynarodowych i Politycznych UJ decyzją JM Rektora UJ Profesora dr hab. Karola Musioła. W skład Rady Naukowej Centrum wchodzą: