prof. dr hab. Jan Woleński

Jan Woleński, emerytowany profesor zwyczajny Instytutu Filozofii Uniwersytetu Jagiellońskiego. Członek Institut Internationale de Philosophie, Polskiej Akademii Nauk, Polskiej Akademii Umiejętności i Towarzystwa Naukowego Warszawskiego, wykładowca Uniwersytetu Jagiellońskiego oraz Wyższej Szkoły Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie. W latach 2005-2008 prezydent Europejskiego Towarzystwa Filozofii Analitycznej. Zainteresowania badawcze: epistemologia, logika, metodologia nauk oraz filozofia prawa. Autor oraz współautor 1700 publikacji, w tym 600 artykułów naukowych i 25 książek. Wśród najważniejszych publikacji znajdują się: Z zagadnień analitycznej filozofii prawa (1980), Filozoficzna szkoła lwowsko-warszawska (1985), Logic and philosophy in the Lvov-Warsaw school (1989), Granice niewiary (2004), Epistemologia. Poznanie, prawda, wiedza i realizm (2006), Szkice o kwestiach żydowskich (2011), Essays on Logic and Its Applications in Philosophy (2011).

zobacz również