Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Galeria

Nawigacja okruszkowa Nawigacja okruszkowa

Nawigacja Nawigacja

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Seminarium United Nations Academic Impact w Jerozolimie

W dniach 2-9 grudnia 2012 roku w Instytucie Yad Vashem w Jerozolimie odbyło się międzynarodowe seminarium dla akademików z całego świata zorganizowane pod patronatem Ministerstwa Spraw Zagranicznych Izraela oraz United Nations Academic Impact. Reprezentantem CBH UJ na seminarium był dr Wojciech Strokowski

Seminarium United Nations Academic Impact, Jerozolima 2-9 grudnia 2012


W dniach 2-9 grudnia 2012 roku w Instytucie Yad Vashem w Jerozolimie odbyło się międzynarodowe seminarium dla akademików z całego świata zorganizowane pod patronatem Ministerstwa Spraw Zagranicznych Izraela oraz United Nations Academic Impact. UNAI to ogólnoświatowa inicjatywa, która łączy uniwersytety i instytucje szkolnictwa wyższego z Organizacją Narodów Zjednoczonych w promowaniu realizacji celów i mandatu Organizacji w ramach działań i badań we wspólnocie kultury intelektualnej odpowiedzialności społecznej.

Seminarium odbyło się w ramach United Nations Holocaust Outreach Programme (więcej: https://www.un.org/en/holocaustremembrance/), którego celem jest zapobieganie ludobójstwu (zgodnie z rezolucją ONZ A/RES/60/70) poprzez pamięć i edukację o zbrodniach przeszłości. W seminarium uczestniczyli Dyrektor UNAI Pan Ramu Damodaran oraz Dyrektor UNHOP Pani Kimberly Mann.
Seminarium zgromadziło 22 uczestników – z Europy (Chorwacji, Grecji, Holandii, Polski, Szkocji i Ukrainy), Ameryki Północnej (Stany Zjednoczone), Afryki (Ghana, Kongo, Senegal) i Azji (Singapur). Reprezentantem Centrum Badań Holokaustu Uniwersytetu Jagiellońskiego był dr Wojciech Strokowski, nauczyciel I LO im. B. Nowodworskiego w Krakowie zaangażowany w nauczanie o Holokauście i współpracę uniwersytecką.

Celem seminarium było udoskonalenie projektów związanych z Holokaustem opracowywanych w różnych ośrodkach akademickich stowarzyszonych w UNAI. Uczestnicy szkolenia zostali wytypowani w drodze konkursu na stypendium. Dr Strokowski zaprezentował projekt „Nauczanie o Holokauście – studia podyplomowe dla profesjonalistów". Uczestnikami studiów byliby absolwenci studiów magisterskich, nauczyciele szkolni i akademiccy, pracownicy muzeów i organizacji pozarządowych. Ponieważ zajęcia mają mieć charakter międzynarodowy, językiem wykładowym będzie angielski. Rozpoczęcie studiów zaplanowano na luty 2014 roku. Jednym z istotnych założeń nowatorskiego programu jest wykorzystanie nowoczesnych technologii IT (e-learning, distance learning, zastosowanie urządzeń mobilnych, tworzenie programów, aplikacji i multimediów).


Program seminarium w Yad Vashem składał się z zajęć i wykładów prowadzonych przez wybitnych specjalistów (m.in. wykład inauguracyjny prof. Yehudy Bauera, spotkanie ocalonymi z Holokaustu i z Gavrielem Bachem - sędzią uczestniczącym w procesie Adolfa Eichmanna; zob. szczegóły programu w załączniku). Szczególny wymiar seminarium polegał na możliwości skonfrontowania własnego projektu z projektami innych uczestników. Najcenniejsza wydaje się jednak wymiana doświadczeń między reprezentantami różnych kontynentów i kultur. Poznanie założeń nauczania o Holokauście w kontekście konfliktów o podłożu etniczno-wyznaniowym w krajach byłej Jugosławii czy wśród niektórych spośród 18 grup etnicznych w dzisiejszym Senegalu było rodzajem nowego doświadczenia. Należy zaznaczyć, że seminarium zgromadziło prawdziwych pasjonatów i znawców, którzy zawiązali poseminaryjną inicjatywę dalszej współpracy i wymiany informacji. Organizatorzy seminarium przewidują dalsze udoskonalanie zaprezentowanych projektów, a dwa najlepsze z nich mają zostać opublikowane na stronie internetowej Yad Vashem.

 

Sprawozdanie z seminarium

Zobacz galerię zdjęć