Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Galeria

Nawigacja okruszkowa Nawigacja okruszkowa

Nawigacja Nawigacja

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Wizyta przedstawiciela Claims Conference - Pana Tony Rordigueza

W dniu 26 października br Centrum Badań Holokaustu UJ odwiedził Pan Tony Rodriguez przedstawiciel Claims Conference. Conference on Jewish Material Claims against Germany. W spotkaniu z Gościem z USA wzięli udział: Dyrektorka CBH UJ Pani dr Jolanta Ambrosewicz-Jacobs, Pan dr Bartosz Kwieciński, Pani Elisabeth Buettner, doktorantka CBH UJ, Pani Katarzyna Kopff-Muszyńska, koordynatorka Szkoły Letniej - Nauczanie o Holokauście oraz trzej nauczyciele krakowskich szkół

W dniu 26 października br Centrum Badań Holokaustu UJ odwiedził Pan Tony Rodriguez przedstawiciel Claims Conference. Conference on Jewish Material Claims against Germany. W spotkaniu z Gościem z USA wzięli udział: Dyrektorka CBH UJ Pani dr Jolanta Ambrosewicz-Jacobs, Pan dr Bartosz Kwieciński, Pani Elisabeth Buettner, doktorantka CBH UJ, Pani Katarzyna Kopff-Muszyńska, koordynatorka Szkoły Letniej - Nauczanie o Holokauście oraz trzej nauczyciele krakowskich szkół i zarazem absolwenci Szkoły Letniej z różnych lat: Pan dr Wojciech Strokowski, Pan Adam Musiał oraz Pan Zbigniew Ryba.

Szkoła Letnia - Nauczanie o Holokauście jest ofertą edukacyjną dla polskich nauczycieli zainicjowaną w 2006 roku i realizowaną przez Centrum Badań Holokaustu UJ we współpracy z polskimi i zagranicznymi partnerami, dzięki wsparciu finansowemu sponsorów amerykańskich, w pierwszym rzędzie organizacji Claims Conference. Uczestnicy spotkania wspólnie dokonali ewaluacji oferty edukacyjnej Szkoły Letniej z myślą o udoskonaleniu kolejnych edycji programu, a także rozmawiali o możliwości zorganizowania drugiego, bardziej zaawansowanego stopnia Szkoły Letniej dla absolwentów z ubiegłych lat. Zaproszeni nauczyciele mówili o trudnościach, na jakie napotykają ucząc o Holokauście, wspólnie zastanawiali się nad sposobami ich rozwiązywania, dzielili się swoimi refleksjami i pomysłami jak ciekawie i efektywnie pracować z młodzieżą. Podczas spotkania zgłoszonych zostało wiele propozycji konkretnych tematów i metod dydaktycznych, które powinny zostać uwzględnione w programie drugiego eksperckiego stopnia Szkoły Letniej. Rozmowa była bardzo inspirująca i konstruktywna, przedstawione wnioski i konkluzje z pewnością przełożą się nie tylko na  utrzymanie bardzo wysokiego poziomu merytorycznego i organizacyjnego Szkoły Letniej, ale również pomogą opracować ambitny i nowatorski program dla nauczycieli-ekspertów. Wszyscy uczestnicy spotkania jednogłośnie uznali zasadność kontynuacji Szkoły Letniej zarówno na podstawowym jak i zaawansowanym poziomie oraz wyrazili nadzieję, że w lipcu 2013 roku uda się zrealizować oba planowane przedsięwzięcia.

Katarzyna Kopff-Muszyńska
Koordynator Szkoły Letniej Nauczanie o Holokauście
Centrum Badań Holokaustu UJ