Koło Naukowe Katedry UNESCO ds. Edukacji o Holokauście


„Ci, którzy zapominają
o ofiarach wczorajszych,
otwierają drogę dla jutrzejszych".

Simon Wiesenthal
 


 

Informacje ogólne

Koło Naukowe Katedry UNESCO ds. Edukacji o Holokauście zrzesza grupę studentów zainteresowanych pamięcią zbiorową i kulturową, historią oraz upamiętnianiem Holokaustu, a także mechanizmami działania systemów totalitarnych. 

Członkami Koła są głównie magistranci Centrum Badań Holokaustu Uniwersytetu Jagiellońskiego, studenci wiedzy o Holokauście i totalitaryzmach, ale jesteśmy otwarci na współpracę z osobami zainteresowanymi wspomnianą tematyką. 

Koło rozpoczęło swoja działalność w kwietniu 2012 roku (do Rady Kół Naukowych zostało przyjęte w sierpniu tego samego roku) pod nazwą Koło Naukowe Memento. Przez dwa lata opiekę merytoryczną nad Kołem sprawował dr Bartosz Kwieciński. Zmiana afiliacji, opiekuna oraz nazwy Koła nastąpiła w grudniu 2014 r.

Sprawozdanie z projektów zrealizowanych w latach 2014-2015.

Cele

Zgodnie z zamieszczonym wyżej mottem, głównym celem Koła jest aktywna edukacja o Zagładzie, mająca na celu przeciwdziałanie przyszłym ludobójstwom. Nasza działalność służy ponadto popularyzacji najwyższych wartości europejskich takich jak: prawa człowieka, tolerancja, demokracja oraz jedność w różnorodności.

Bieżące projekty

W bieżącym roku akademickim Koło rozpoczęło dwa powiązane ze sobą projekty, które planujemy kontynuować przez najbliższe lata:

Projekt „Płaszów" - zagospodarowanie przyszłego muzeum

Projekt ma na celu konceptualizację zagospodarowania przestrzeni przyszłego muzeum - miejsca pamięci na terenie byłego obozu „Płaszów". Ma charakter edukacyjny - dzięki poznaniu historii i obecnych losów przestrzeni dawnego obozu (spotkania ze specjalistami, research, wycieczki do „Płaszowa") oraz współczesnych praktyk kuratorskich realizowanych w tego typu miejscach (dyskutowanie kontr-pomników, światowych sposobów upamiętnienia, wyjazdy naukowe do miejsc pamięci: Treblinka, Sztutowo, Oświęcim i okolice) mamy na celu opracowanie propozycji narracji i konceptów możliwych do realizacji w przyszłym muzeum.

Projekt archiwum historii mówionej

Projekt o charakterze edukacyjnym, którego uczestnicy biorą udział w cyklu szkoleń dotyczących pracy z historią mówioną (przygotowanie wywiadów, praca ze świadkiem, rejestracja spotkania, opracowanie materiału), a następnie samodzielnie przeprowadzają i rejestrują wywiady ze świadkami historii, ocalałymi z Holokaustu i osobami mającymi obecnie bezpośredni związek z przestrzenią (nie)miejsc pamięci. Głównym obszarem zainteresowań Koła jest w tym przypadku przestrzeń byłego obozu „Płaszów" i jego podobozy.

Inne działania 

 • wyjazdy naukowe oraz wizyty studyjne w miejscach pamięci w kraju i za granicą (dotychczas m. in. Oświęcim, Bełżec, Sobibór, Lublin i Majdanek, Dachau i Monachium, Berlin, Buchenwald, Izrael, Praga), w tym lekcje muzealne i spacery z przewodnikami,
 • spotkania ze świadkami historii oraz ocalałymi z Zagłady,
 • konferencje naukowe,
 • warsztaty edukacyjne,
 • seminaria międzynarodowe,
 • organizacja wykładów gościnnych dla visiting professors,
 • umacnianie współpracy międzynarodowej z ośrodkami naukowo-dydaktyczno-badawczymi o podobnym profilu zainteresowań,
 • promocja studiów podczas Festiwalu Nauki, Targów Edukacyjnych, Dni Otwartych UJ,
 • współorganizowanie Dni Europy, spotkań integracyjnych w IE UJ,
 • współorganizowanie Letniej Szkoły Nauczania o Holokauście,
 • wydawanie zeszytów naukowych we współpracy z Kołem Naukowym Europeistyki oraz Niemcoznastwa w IE UJ.

Zarząd  

Opiekun Naukowy: dr hab. Jolanta Ambrosewicz-Jacobs

Przewodniczący: Adam Banach

Wiceprzewodnicząca: mgr Katarzyna Grzybowska

Sekretarz: Kamila Burchart

Skarbnik: Aneta Hajewska

Kontakt

Profil w serwisie Facebook:
https://www.facebook.com/KoloNaukoweMemento

Strona internetowa:
http://www.holocaust.uj.edu.pl/kolo-naukowe-memento
http://www.europeistyka.uj.edu.pl/web/ie/studenci/kola/memento

E-mail:
kolounesco@gmail.com

zobacz również