Katarzyna du Vall, Report of Xenophobia, radical nationalism and expressions of hatred

Katarzyna du Vall, doktorantka w Centrum Badań Holokaustu UJ, sporządziła raport na temat ksenofobii, radykalnego nacjonalizmu i przestępstw z nienawiści w Polsce w okresie od stycznia do czerwca 2015 r. (Report of Xenophobia, radical nationalism and expressions of hatred in January – June, 2015). Projekt zrealizowany został na zlecenie European Center for Democracy Development.

Raport dostępny jest pod adresem: http://www.osce.org/odihr/188601.

Data opublikowania: 10.03.2016
Osoba publikująca: Tomasz Pugacewicz