"Dzieci wojny" - nowa publikacja pod red. dr Alicji Bartuś

Książka ,,Dzieci wojny" pod redakcja naukową dr Alicji Bartuś. Publikacja jest pokłosiem VII Międzynarodowej konferencji "Auschwitz i Holokaust na tle zbrodni ludobójstwa w XX i XXI wieku", której tematem przewodnim był los dzieci w czasie wojen i konfliktów zbrojnych.

W książce znajduje się artykuł dr hab. Jolanty Ambrosewicz-Jacobs ,,Badania IHRA w zakresie edukacji o Holokauście – metaanaliza wybranych wizyt młodzieży w miejscach pamięci".

Książka jest dostępna również w formie pdf m.in. na stronie Międzynarodowego Domu Spotkań Młodzieży.

Data opublikowania: 12.03.2017
Osoba publikująca: Tomasz Pugacewicz