Badanie postaw wobec Żydów, Holokaustu i pamięci o Holokauście wśród młodzieży polskiej

Wieloletni projekt badawczy Centrum o zasięgu ogólnopolskim, rozpoczęty jesienią 2008 r., dotyczy „Badania antysemityzmu i postaw wobec Holokaustu wśród młodzieży polskiej". Jest to projekt z komponentem edukacyjnym, realizowany we współpracy z instytucjami akademickimi i organizacjami pozarządowymi. Celem projektu jest diagnoza obecnych postaw młodzieży polskiej wobec Żydów i Holokaustu oraz analiza działań obywatelskich odnoszących się do pamięci o Holokauście.

Pierwsza część projektu dotyczy badania zmian w postawach młodych ludzi oraz w porównaniu z podobnymi badaniami przeprowadzonymi wśród młodzieży dziesięć lat wcześniej. Druga część projektu zakłada pogłębioną analizę programów edukacyjnych w polskich szkołach oraz organizacjach pozarządowych.

Data opublikowania: 31.07.2012
Osoba publikująca: Michał Olaś