Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Projekty

Nawigacja okruszkowa Nawigacja okruszkowa

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Wyjazd studyjny "Śladami Żydów warszawskich" 14.12.2014 r.

W dniu 14 grudnia 2014 r. grupa studentów z Centrum Badań Holokaustu UJ wzięła udział w wyjeździe studyjnym ,,Śladami Żydów warszawskich". Plan wizyty został skonstruowany wokół dwóch wątków tematycznych. Pierwszy stanowiła historia narodu żydowskiego w Polsce, szczególnie losy Żydów warszawskich. Drugim nurtem były badania i refleksja nad funkcjonowaniem we współczesnej przestrzeni miejskiej śladów obecności dawnych żydowskich mieszkańcówh

W dniu 14 grudnia 2014 r. grupa studentów z Centrum Badań Holokaustu UJ wzięła udział w wyjeździe studyjnym ,,Śladami Żydów warszawskich".

Plan wizyty został skonstruowany wokół dwóch wątków tematycznych. Pierwszy stanowiła historia narodu żydowskiego w Polsce, szczególnie losy Żydów warszawskich. Drugim nurtem były badania i refleksja nad funkcjonowaniem we współczesnej przestrzeni miejskiej śladów obecności dawnych żydowskich mieszkańców.

Przedwojenna dzielnica żydowska w Warszawie została w dużym stopniu zniszczona w trakcie działań wojennych. Od kilkunastu lat trwa proces przywracania pamięci o jej dawnych mieszkańcach. Sposób kultywowania i przedstawiania pamięci o żydowskich mieszkańcach Warszawy zostanie zestawiony z analogicznymi działaniami w Krakowie i Oświęcimiu w czasie realizacji kolejnych projektów.

W trakcie wizyty uczestnicy zwiedzili teren byłego getta warszawskiego oraz Muzeum Historii Żydów Polskich POLIN, które jest punktem odniesienia dla wszystkich zainteresowanych wielowiekowym dziedzictwem Żydów polskich. Wystawa stała Muzeum prezentuje ponad 1000 lat historii Żydów polskich – od średniowiecza do współczesności. Wyjazd stanowił dobrą sposobność do poszerzenia wiedzy zdobywanej na studiach.

Studenci serdecznie dziękują pani przewodnik Ewie Bratosiewicz za profesjonalne oprowadzanie.

Zdjęcia: Adam Banach

Opracowała: Ewelina Malik