Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Studenci

Nawigacja okruszkowa Nawigacja okruszkowa

Nawigacja Nawigacja

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Absolwenci

Adam Banach

Adam Banach ur. w 1989 r. w Krakowie. Ukończył dwujęzyczną szkołę podstawową w Meksyku, następnie gimnazjum i liceum katolickie w Polsce. W 2007 r. rozpoczął studia licencjacje na kierunku europeistyka na Uniwersytecie Jagiellońskim w Krakowie. W ramach programu Erasmus w 2010 r. otrzymał stypendium na Uniwersytecie Complutense w Madrycie na Wydziale Nauk Politycznych i Socjologii. W 2011 r. obronił dyplom licencjacki pisząc pracę p.t. „Problematyka żydowska na łamach czasopism krakowskich w latach 1945-1948 (Przekrój, Tygodnik Powszechny, Odrodzenie)”. W tym samym roku rozpoczął studia II stopnia w Centrum Badań Holokaustu UJ. W trakcie trwania studiów był uczestnikiem Studium Pedagogicznego UJ, członkiem Zespołu ds. Jakości Kształcenia. Byl współtwórcą Koła Naukowego (KN) „Memento”, któremu w 2014 r. zmienił afiliację oraz nazwę na KN Katedry UNESCO ds. Edukacji o Holokauście. Początkowo pełnił funkcję fotografa i protokolanta, następnie wiceprzewodniczącego, na koniec objął stanowisko prezesa Koła na okres dwóch lat. W trakcie jego dzialalnosci Koło przeprowadziło liczne projekty, m.in. wyjazdy naukowe do miejsc pamięci w kraju i zagranicą, seminaria międzynarodowe, konferencje ogólnopolskie, wykłady gościnne dla profesorów z zagranicy, warsztaty edukacyjne, spacery z przewodnikiem, spotkania z ocalałymi z Zagłady. Koło nawiązało również współpracę z innymi kołami naukowymi i instytucjami naukowo-dydaktyczno-badawczymi o podobnym profilu zainteresowań.

W 2012 oraz 2013 r. wyróżniony listem gratulacyjnym od dziekana WSMiP UJ za działalność na rzecz promocji studiów na Festiwalu Nauki, Targach Edukacyjnych oraz dniach otwartych UJ.  W tych samych latach otrzymał dwie nagrody od CBH UJ: za nagranie filmu promocyjnego oraz za udział w delegacjach poświęconych potrzebie edukacji o Holokauście. W 2012 r. został wybrany na przewodniczącego KN Studiów Latynoamerykańskich UJ. W 2014 r. powołano go do Komisji Konkursowej Rady Kół Naukowych UJ. Rok później w ramach programu CEEPUS otrzymał stypendium na Katolickim Uniwersytecie Peter Pazmany w Budapeszcie. W 2016 r. zrealizował praktykę studencką w Ambasadzie oraz Konsulacie RP w Madrycie. W tym samym roku obronił pracę magisterską pisaną pod opieką prof. dr. hab. Witolda Stankowskiego p.t. ¨Wizja państwa i próby jej urzeczywistnienia przez Juana D. Perona¨. Nastepnie jako absolwent w 2017 r. w ramach programu Erasmus+ Praktyki otrzymał stypendium na Wyspach Kanaryjskich.

Poza działalnością uniwersytecką aktywnie interesuje się tematyką latynoamerykańską. Jest podróżnikiem. Od 2009 r. w okresie letnim jest kierownikiem szkoły nauki języka angielskiego „Colca” w Peru, organizowanej przez Fundację im. inż. Ernesta Malinowskiego. W 2012 r. otrzymał uprawnienia pilota wycieczek zagranicznych w Urzędzie Marszałkowskim. Pracuje jako przewodnik turystyczny w Ameryce Łacińskiej. Od 2014 r. pracuje również w zespole redakcyjnym czasopisma „Indigena. Przeszłość i Współczesność Tubylczych Kultur Amerykańskich”. W 2017 r. wystąpił w jednym z odcinków serialu ¨Misja Eksplorer¨ emitowanym przez Canal + Discovery.