Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Projekty

Nawigacja okruszkowa Nawigacja okruszkowa

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Projekty edukacyjne

E-WORDS. Europeans Win Ostracism. From Remembrance to a Dialogue Society

Project N. 5888617-CITIZ-1-2017-IT-CITIZ-REMEM

Project N. 5888617-CITIZ-1-2017-IT-CITIZ-REMEM

E-WORDS jest programem mającym na celu szerzenie tolerancji, za pomocą budowania relacji międzykulturowych- działając bez uprzedzeń, podnosi świadomość dotyczącą sposobów powstawania stereotypów oraz ich konsekwencji. Program łączy narzędzia edukacji formalnej z procesem kształtowania postaw w grupach rówieśniczych młodych obywateli wielokulturowej Europy. Innowacyjność programu polega na analizie „słów kluczy”. E-WORDS sprzyja debacie oraz refleksji dotyczącej różnorodności oraz wspólnych wartości, które sprzyjać mają budowaniu pokoju, pojednania i szacunku. „Słowa klucze” są analizowane pod kątem ich znaczenia w przeszłości oraz teraźniejszości, z tego powodu organizowane są różnorakie działania podejmowane z partnerami projektu: webinaria sprzyjające debacie wokół „słów kluczy”, seminaria dotyczące relacji świadków, performanse studentów, warsztaty plastyczne, projekcje filmów, praca techniką „okrągłego stołu” , debaty dotyczące walki z rasizmem dotykającym grup mniejszościowych.

http://www.e-words.unisi.it

więcej o Project N. 5888617-CITIZ-1-2017-IT-CITIZ-REMEM

Sprawiedliwi wśród Narodów Świata jako ponadczasowy wzór postaw

Szkolenia dla młodzieży z zakresu kompetencji społecznych

Nowe zasady rekrutacji do Projektu!

Katedra UNESCO ds. Edukacji o Holokauście oraz Miasto Oświęcim zapraszają do udziału w projekcie „Sprawiedliwi Wśród Narodów Świata jako ponadczasowy wzór postaw- szkolenia dla młodzieży z zakresu kompetencji społecznych” realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, nr umowy POWR.03.01.00-00-C065/16

 

Opis projektu:

Projekt ma na celu kształcenie wśród młodzieży kompetencji z zakresu komunikowania się, współpracy, krytycznego i kreatywnego myślenia, a także umiejętności rozwiązywania problemów poprzez realizacje 4 innowacyjnych modułów kształcenia. 40 uczestników weźmie udział w 4 weekendowych zjazdach odbywających się na Uniwersytecie Jagiellońskim w Krakowie (Katedra UNESCO ds. Edukacji o Holokauście) oraz w Mieście Oświęcim (Miejska Biblioteka Publiczna w Oświęcimiu – Galeria Książki).

 

Program:

W ramach projektu młodzież będzie uczestniczyć w czterech tematycznych zjazdach :

Zjazd 1 - moduł zajęć z zakresu historii II WŚ oraz metodologii projektów edukacyjnych,

Zjazd 2 – moduł zajęć z zakresu historii mówionej, roli miejsc pamięci i wykorzystania innowacyjnych metod w edukacji,

Zjazd 3 - moduł poświęcony kształtowaniu postaw na przykładzie Sprawiedliwych Wśród Narodów Świata,

Zjazd 4 - seminarium podsumowujące projekt, prezentacja wyników badań uczestników, spotkanie z Ocalonym.

Młodzież w czasie całości trwania projektu będzie poszukiwała bohaterów w swoich lokalnych społecznościach, a wyniki swoich badań zaprezentuje w czasie seminarium podsumowującego projekt.

 

W ramach realizacji poszczególnych zjazdów w projekcie przewidziano:

Zajęcia z wykwalifikowaną kadrą uniwersytecką,

Zajęcia w formie warsztatów,

Wyjazdy studyjne do Muzeum Auschwitz-Birkenau i Muzeum Polaków Ratujących Żydów podczas II wojny światowej im. Rodziny Ulmów w Markowej,

Spotkanie z Ocalonym z Zagłady.

 

Uczestnicy projektu:

Uczniowie liceów zainteresowani poszerzeniem wiedzy i kompetencji niezbędnych do podjęcia studiów, którzy wykażą się:

-zainteresowaniem historią II wojny światowej,

-działalnością w zakresie aktywności w przeciwdziałaniu dyskryminacji,

-promowaniem pożądanych w społeczeństwie postaw,

oraz przedstawią propozycję osoby z regionu, która może nosić miano lokalnego bohatera.

Do udziału w projekcie mogą się zgłaszać czteroosobowe grupy uczniów z jednej szkoły wraz z nauczycielem/opiekunem.

 

W ramach realizacji projektu zostały przewidziane koszty związane z zakwaterowaniem, wyżywieniem oraz przejazdami uczestników projektu

 

Terminy zjazdów: 16-18 marca, 13-15 kwietnia, 11-13 maja, 8-10 czerwca 2018 roku

 

Osoba kontaktowa: lucja.piekarska-duraj@uj.edu.pl

 

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

PLIKI DO POBRANIA

Porozumienie ze szkołą (DOCX)

Regulamin (DOCX)

FASPE

Program Fellowships at Auschwitz for the Study of Professional Ethics (FASPE)

Od 2011 roku Centrum Badań Holokaustu UJ jest jednym z polskich partnerów programu Fellowships at Auschwitz for the Study of Professional Ethics (FASPE).

FASPE jest innowacyjnym programem edukacyjnym adresowanym do studentów określonych kierunków, mającym na celu podjęcie kwestii współczesnych problemów etycznych w oparciu o szczególny kontekst historyczny. Amerykańscy studenci prawa, medycyny, seminariów duchownych, dziennikarstwa oraz kierunków biznesowych biorą udział w zorganizowanym programie, który początkowo koncentruje się na roli, jaką przedstawiciele tych zawodów odegrali w nazistowskich Niemczech i Holokauście, a następnie wykorzystuje historyczną perspektywę jako bazę do namysłu nad współczesnymi problemami etycznymi.

Po sesji wprowadzającej w Nowym Jorku każda grupa stypendystów podróżuje do Berlina, Krakowa oraz Oświęcimia. Celem części in situ przedsięwzięcia w Niemczech i Polsce jest przyjrzenie się roli, jaką odegrała dana grupa zawodowa w powstawaniu i wprowadzaniu w życie polityki i programów, które doprowadziły do Holokaustu.

W ramach współpracy między Muzeum Dziedzictwa Żydowskiego w Nowym Jorku – organizatorem projektu – a Centrum Badań Holokaustu UJ organizowana jest rekrutacja studentów Uniwersytetu Jagiellońskiego, którzy każdego roku biorą udział w projekcie. Centrum zapewnia także pomoc logistyczną i obsługę projektu w Polsce. W 2014 roku jeden z wykładów dla uczestników programu wygłosił prof. dr hab. Zdzisław Mach – Pełnomocnik JM Rektora UJ ds. współpracy międzynarodowej.

Zainteresowanie programem wśród studentów i studentek UJ jest znaczne – w ciągu trzech lat wpłynęło ponad 100 zgłoszeń na 2 miejsca rocznie. Fakt ten nie dziwi, gdyż program ten jest niezwykłą okazją do nabycia fachowej wiedzy, rozwinięcia umiejętności interpersonalnych, ale przede wszystkim uwrażliwienia na etyczne aspekty pracy zawodowej.

Opinie polskich studentów na temat uczestnictwa w programie FASPE:

Przygotowania do FASPE trwały od marca - aby uczestniczyć w stypendium musiałam przeorganizować cały plan zajęć, zdać wszystkie egzaminy do końca maja, by mieć też czas na przygotowanie merytoryczne do wyjazdu. Nie da się ukryć, że wymagało to sporo wysiłku i poświęceń, ale była to absolutnie najlepsza decyzja jaką podjęłam podczas studiów. W Polsce etyki uczy filozof, w ramach FASPE o etyce w różnych aspektach medycyny rozmawia się z lekarzami, którzy mają szerokie doświadczenie kliniczne i rozumieją specyfikę problemów w tym zawodzie. Dużo dała mi do myślenia możliwość rozmawiania i przebywania z duchownymi różnych religii. Pozwoliła mi zrozumieć jak ważna jest wiara w procesie zarówno leczenia, jak i umierania. FASPE to wielka szansa, by w przyszłości być lepszym lekarzem i lepiej rozumieć własnych pacjentów.

Magdalena Stankiewicz

Podczas zeszłorocznej edycji FASPE byłam uczestniczką programu dziennikarskiego. Opinia, że 10 dni programu na temat etyki dziennikarskiej mogą zmienić moje życie wydawały mi się dużą przesadą – nie mogłam się jednak bardziej mylić. Dzięki 10 dniom poznałam wspaniałych, ambitnych młodych dziennikarzy, mogłam dzielić się z nimi doświadczeniami i historiami. Większość z nich miała niezwykłe doświadczenie, zdobyte w Agencji Reutersa, New York Magazine czy telewizji Al Jazeera. Zajęcia prowadzone były przez wykładowców z najlepszej szkoły dziennikarskiej na świecie, Columbia University, ich uwagi i sugestie wydają mi się wyjątkowo cenne. Odwiedziłam też miejsca, o których marzyłam – Nowy Jork i Berlin – mieliśmy czas by je zwiedzić i też po prostu dobrze się bawić. FASPE było dla mnie rewelacyjnym doświadczeniem, które otworzyło mi oczy na wiele dziennikarskich dylematów, otworzyło nowe perspektywy i dało motywację, by robić coraz więcej! 

Małgorzata Głouszek

Udział w FASPE był dla mnie niesamowitym doświadczeniem. Miałam możliwość uczestniczyć w intensywnych dyskusjach oraz poznać ciekawych, ambitnych stypendystów z różnych części Stanów Zjednoczonych. Doświadczeni dziennikarze i wykładowcy Uniwersytetu Columbia prowadzili zajęcia na bardzo wysokim poziomie. Rozmowy z nimi były dla nas, młodych dziennikarzy, bardzo wartościowe i budujące. Odwiedzenie miejsc bezpośrednio związanych z Holokaustem, spotkanie z osobą ocaloną z Holokaustu pozwoliły nam na głębsze zrozumienie i refleksję nad historią. Udział w FASPE był szczególnie ważny dla mnie, jako osoby pochodzącej z Krakowa. Mogłam spojrzeć na wydarzenia historyczne z nowej perspektywy oraz dowiedzieć się, jak postrzegają je obcokrajowcy. Okres FASPE to były jedne z najbardziej intensywnych i najlepiej spędzonych dwóch tygodni w moim życiu.

Anna Siatka

Program FASPE pozostawił w mojej pamięci niezatarty ślad. Dwa tygodnie prób rozwiązania etycznych dylematów z pomocą doświadczeń Holokaustu, miejsca z ogromnym ładunkiem emocjonalnym, wspaniali ludzie wprowadzający niepowtarzalną atmosferę. Jako studentka medycyny na Uniwersytecie Jagiellońskim miałam przyjemność uczestniczyć wraz z uczniami prestiżowych amerykańskich szkół medycznych w programie poświęconym tematyce profesjonalnej etyki w zawodzie lekarza. Aby odnosić sukcesy terapeutyczne i nawiązać pełną szacunku relację z pacjentem, nie wystarczy tylko wiedza książkowa.  FASPE, program organizowany przez Muzeum Dziedzictwa Żydowskiego w Nowym Jorku, jest doskonałym uzupełnieniem przygotowań do przyszłej pracy w zawodzie lekarza.

Barbara Dejniak

Fellowships at Auschwitz for the Study of Professional Ethics (FASPE) – w 2016 r. do udziału została zakwalifikowana Pani Monika Królak

Już kolejny rok z rzędu Centrum Badań Holokaustu UJ jest partnerem The Museum of Jewish Heritage w Nowym Yorku przy organizacji programu Fellowships at Auschwitz for the Study of Professional Ethics (FASPE). W tegorocznej edycji programu do udziału w sesji dla studentów medycyny została zakwalifikowana Pani Monika Królak.

Pani Monika Królak jest studentką VI roku kierunku lekarskiego na Wydziale Lekarskim UJ CM w Krakowie. Jej zainteresowania naukowe dotyczą zaburzeń afektywnych w chorobach endokrynologicznych, które pogłębia w Studenckim Kole Endokrynologii. Medycyna to dla Pani Moniki także zaangażowanie społeczne – tę ideę wciela w życie w czasie pracy w Stowarzyszeniu Lekarze Nadziei prowadzącym przychodnie dla osób bezdomnych i ubogich. Chwile wytchnienia daje jej taniec irlandzki w Zespole Eriu.

Miami Dade College

Na początku 2014 roku została podpisana umowa o współpracy między Centrum Badań Holokaustu UJ a Miami Dade College (Floryda)

Pierwszym wspólnym projektem tych jednostek było stworzenie programu Miami Dade College Institute, który odbędzie się w lecie 2015 roku. Program ten ma na celu umożliwienie amerykańskim studentom nie posiadającym jeszcze tytułu licencjata (BA) uczestnictwo w kursach wakacyjnych prowadzonych przez wykładowców Uniwersytetu Jagiellońskiego. W kursach będą mogli uczestniczyć także polscy studenci. Tematyka kursów będzie dotyczyć historii Żydów w Europie, relacji polsko-żydowskich, Holokaustu, reprezentacji Holokaustu w literaturze i filmie, a także problematyki uprzedzeń, stereotypów i dyskryminacji w ogóle. Integralną częścią programu jest oferta weekendowych wyjazdów studyjnych do miejsc historycznych związanych z tematyką kursów (Kraków, Auschwitz-Birkenau, Warszawa, Lublin, Wrocław). Całość programu będzie się odbywać w języku angielskim.

Ulotka (PDF)

Szkoła Letnia

Szkoła Letnia Nauczanie o Holokauście

Ogłoszenie o naborze w 2016 roku.

Szkoła Letnia - Nauczanie o Holokauście jest cyklicznym programem edukacyjnym realizowanym w Centrum Badań Holokaustu Uniwersytetu Jagiellońskiego w pierwszym tygodniu lipca, począwszy od 2006 roku. Pomysłodawczynią zorganizowania w Krakowie szkolenia dla nauczycieli  w zakresie historii Holokaustu i nauczania o Zagładzie Żydów była Pani Tess Wise założycielka i Przewodnicząca Zarządu the Holocaust Memorial Resource and Education Center of Central Florida, prawnuczka Głównego Rabina Warszawy w latach 20 ubiegłego wieku, Avrahama Zwi Perelmuttera i zarazem pierwszego żydowskiego członka na Sejm Polski po odzyskaniu niepodległości w 1918.

Trzy instytucje z trzech różnych krajów: Instytut Europeistyki UJ, a od 2008 roku Centrum Badań Holokaustu UJ, the Holocaust Memorial Resource and Education Center of Central Florida oraz Instytut Pamięci Męczenników i Bohaterów Holokaustu Yad Vashem w Jerozolimie były partnerami organizującymi pierwsze trzy edycje Szkoły Letniej. Od 2009 roku partnerem strategicznym Centrum Badań Holokaustu UJ jest amerykańska instytucja Illinois Holocaust Museum and Education Center w Skokie. Realizacja bardzo bogatego programu Szkoły Letniej jest możliwa dzięki wieloletniej współpracy z Instytutem Pamięci Męczenników i Bohaterów Holokaustu Yad Vashem w Jerozolimie, Żydowskim Muzeum Galicja, Międzynarodowym Centrum Edukacji o Auschwitz i Holokauście w Państwowym Muzeum Auschwitz-Birkenau w Oświęcimiu, Międzynarodowym Domem Spotkań Młodzieży w Oświęcimiu oraz Centrum Żydowskim w Oświęcimiu. W 2014 roku do grona organizacji współpracujących z Centrum Badań Holokaustu UJ dołączyły dwie nowe placówki: Muzeum Historyczne Miasta Krakowa oraz Ukraińskie Centrum Studiów nad Holokaustem w Kijowie.

Głównym sponsorem IX Szkoły Letniej Nauczanie o Holokauście jest fundacja Claims Conference. Conference on Jewish Material Claims Against Germany oraz Illinois Holocaust Museum and Education Center w Skokie. Program wspierały także: Fundusz Michaela H. Traisona dla Polski, Fundacja Taubego oraz osoby prywatne z USA, którym leży na sercu zachowanie pamięci o Holokauście.

Misją Szkoły Letniej - Nauczanie o Holokauście jest budowanie sprawiedliwego, otwartego i tolerancyjnego społeczeństwa poprzez szersze włączenie nauczania o Holokauście do polskiego systemu szkolnictwa.

Wykładowcami i ekspertami Szkoły Letniej są wybitni znawcy tematu z kraju i zagranicy, wśród nich: prof. Michael Berenbaum, prof. dr hab. Zdzisław Mach, prof. dr hab. Wiesław Kozub-Ciembroniewicz, prof. Jonathan Webber, prof. dr hab. Andrzej Żbikowski, prof. Jan Tomasz Gross, dr hab. Jolanta Ambrosewicz-Jacobs, dr hab. Dariusz Libionka, dr Piotr Trojański, Robert Szuchta. Przez wiele lat z nauczycielami spotykali się także Pan Profesor Feliks Tych z ŻIH w Warszawie oraz zmarły w 2014 roku Pan Robert Kuwałek z Muzeum na Majdanku.

Oferta edukacyjna Szkoły Letniej jest skierowana do nauczycieli szkół ponadpodstawowych, studentów, trenerów i liderów organizacji pozarządowych z całej Polski, którzy zajmują się szeroko pojętą tematyką Holokaustu. W 2014 roku do udziału w IX edycji programu organizatorzy zaprosili także nauczycieli i działaczy organizacji pozarządowych z Ukrainy, Azerbejdżanu oraz Rosji. Od pierwszej edycji w 2006 roku, Szkoła Letnia cieszy się ogromnym zainteresowaniem wśród polskich nauczycieli, rokrocznie o 50 miejsc ubiega się około trzy razy więcej chętnych, a liczba absolwentów programu wynosi już ponad 500 osób.

W ramach Szkoły Letniej odbywają się wykłady, prezentacje, warsztaty, projekcje filmów, dyskusje, spotkanie z osobą ocaloną z Holokaustu. W programie uwzględniona jest zawsze całodniowa wizyta studyjna w Oświęcimiu, podczas której uczestnicy zwiedzają z przewodnikami tereny byłych niemieckich nazistowskich obozów Auschwitz i Auschwitz-Birkenau, zapoznają się z ofertą edukacyjną Międzynarodowego Centrum Edukacji o Auschwitz i Holokauście w Państwowym Muzeum Auschwitz-Birkenau, Międzynarodowego Domu Spotkań Młodzieży, Żydowskiego Centrum Edukacyjnego w Oświęcimiu. W Krakowie nauczyciele mają możliwość obejrzeć nowy oddział Muzeum Historycznego Miasta Krakowa w Fabryce Emalia Oskara Schindlera, ekspozycję w Żydowskim Muzeum Galicja,  a ponadto zwiedzić dawną dzielnicę żydowską na krakowskim Kazimierzu i teren dawnego getta żydowskiego w Podgórzu.

Wychodząc naprzeciw sugestiom i oczekiwaniom zgłaszanym przez absolwentów dotychczasowych edycji programu, organizatorzy pracują nad zorganizowaniem drugiego stopnia Szkoły Letniej. Zadaniem, jakie stawiają sobie przed sobą organizatorzy, jest stworzenie bardzo konkretnej oferty edukacyjnej dla nauczycieli i edukatorów najbardziej zaangażowanych w uczenie bądź upamiętnianie Holokaustu. Absolwenci drugiego stopnia Szkoły Letniej Nauczanie o Holokauście staną się multiplikatorami i ekspertami nauczania o Holokauście i upamiętniania Zagłady w swoich lokalnych społecznościach.

Kolejna X edycja Szkoły Letniej oraz inauguracja drugiego stopnia programu planowane są w pierwszym tygodniu lipca 2015 roku.

Zachęcamy do zapoznania się z artykułem Katarzyny Kopff-Muszyńskiej pt. "X Szkoła Letnia – Nauczanie o Holokauście", który ukazał się w numerze "Alma Mater" z października 2015 r. (s. 81-82).